Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 20 Linje 21 Linje 23 Linje 26 Linje 32 Linje 45 Linje 98 Linje 100

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Vart vill du resa?


Resor utanför länet

Helgtrafik

Under jul, nyår och trettondag gäller särskild helgtrafik.
Julafton 24/12 och Nyårsafton 31/12 trafikeras som en lördag. Juldagen 25/12 är all trafik inställd förutom på linje 20, 23, 45 och 100 som trafikeras som en söndag. Nyårsdagen trafikeras som en söndag. Trettondagsafton 5/1 trafikeras om en vanlig dag medan Trettondagen 6/1 trafikeras som en söndag.

NATTBUSS linje 23/28 Boden – Luleå – Boden
Jul: Trafikeras ej 24-26/12. Nyårsafton 31/12: ordinarie trafik. Trettondagsafton/dagen: Trafikeras ej.

Linje 223, Luleå – Hällbacken – Bensbyn – Råneå
Jul: Julafton 24/12 trafikeras som en lördag. Ingen kvällsbuss 24-26/12. Nyårsafton: Kvällsbuss 223 till Råneå, obs ändrad tid. Avgår kl 00.30 från Luleå Busstation. Trettondagsafton/dagen: Ingen kvällsbuss.


Se alla tidtabeller här

Viktig information under pågående pandemi

Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Vår busstrafik körs som vanligt så att de som måste resa kan göra det. För att minska risken för trängsel ombord har vi inte dragit ner på antalet bussavgångar men det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska risken för smittspridning.

Länstrafiken följer upp resande på linje- och turnivå för att se var trängsel kan uppstå. För att minska trycket på passagerartäta linjer/turer kan resurser omfördelas. Vi ber dig som reser med oss att hålla koll på om förändring skett på din tidtabell och planera din resa i god tid.


Tillsammans bromsar vi smittan ❤️