Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Vart vill du resa?


Resor utanför länet

Tillsammans bromsar vi smittan

Från och med den 8 december införs rekommendationer för att begränsa smittspridning av Covid-19. Förutom allmänna rekommendationer berör dessa åtgärder kollektivtrafiken:

Vuxna rekommenderas att undvika trängsel i kollektivtrafiken genom att välja att resa andra tider än vid rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.

Om trängsel i kollektivtrafiken inte kan undvikas rekommenderas vuxna att använda munskydd. Det är resenärens ansvar att ha med sig eget munskydd på bussen.

När du reser med oss, håll avstånd till medresenärer och förare. Visa hänsyn, låt de som kliver av bussen göra det innan du själv går ombord.


Läs aktuell corona-information

Reskort tåg/buss för färdtjänstresenärer

För att ge färdtjänstresenärerna enkla och bra resealternativ, istället för taxi, har Tågprojektet/RKM Norrbotten tagit fram ett nytt resekort i samarbete med Kalix kommun och Haparanda stad samt Norrtåg och Länstrafiken Norrbotten.
Kortet innebär att färdtjänstresenären och en eventuell medföljare åker gratis på Länstrafikens bussar samt med Norrtåg inom Norrbottens län under en testperiod t o m 28 februari 2022.


Mer info om resekortet