Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 23 Linje 28 Linje 29 Linje 30 Linje 32 Linje 97 Linje 207

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Vårt främsta mål är att få fler att välja kollektivtrafiken, och på så sätt bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle.

Vår målsättning är att även minska busstrafikens miljöpåverkan. Genom våra upphandlingar av ny trafik ställer vi så långtgående miljökrav som möjligt utifrån den infrastruktur som finns att tillgå.
Vi strävar efter att planera kollektivtrafiken utifrån människors behov med minsta möjliga klimatpåverkan och utgår även ifrån ett hållbart resande vid val av fordon, teknik och bränsle.

Utgångspunkten för vårt miljöarbete är Norrbottens läns Regionala Trafikförsörjningsprogram som ger riktlinjerna för vårt arbete att uppnå de uppsatta miljömålen.

Trafikförsörjningsprogrammet finns här >>