Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 14

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Väg 97 Färjledsvägen

Fr o m 19 maj kommer väg 97 att ledas ner på tillfällig asfalterad väg vid Färjledsvägen.
Hållplats N Sunderbyn färjvsk flyttas ca 200 meter mot Boden.

Se omledning i karta nedan.

Karta omledningsväg

Fler Nyheter

Fler Nyheter