Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Väg 97 Färjledsvägen

Fr o m 19 maj kommer väg 97 att ledas ner på tillfällig asfalterad väg vid Färjledsvägen.
Hållplats N Sunderbyn färjvsk flyttas ca 200 meter mot Boden.

Se omledning i karta nedan.

Karta omledningsväg

Fler Nyheter

Fler Nyheter