Trafikstörning

Linje 91 Riksgränsen-Narvik

Linje 91 trafikerar ej Riksgränsen-Narvik. Detta gäller på samtliga turer. Se tidtabell ”Läs mer”.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikverket bygger om väg 97 mellan Södra Sunderbyn och Sävast till en mötesfri landsväg med mitträcke, för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Luleå och Boden.

Arbetet startade i mars 2020 och ska vara avslutat hösten 2022. Då kommer hela sträckan mellan Luleå och Boden vara mötesfri och få nya säkrare busshållplatser.

Trafikstörningar
Väg 97 ska vara öppen under hela byggtiden. Däremot kommer framkomligheten periodvis att vara begränsad på grund av avsmalnade körfält och nedsatt hastighet. Busstrafiken mellan Boden och Luleå kan periodvis komma att påverkas av ombyggnationen. Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Mer info om projeket:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/vi-bygger-och-forbattrar/vag-97-sunderbyn-savast-motesfri-vag/