Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikverket bygger om väg 97 mellan Södra Sunderbyn och Sävast till en mötesfri landsväg med mitträcke, för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Luleå och Boden.

Arbetet som startade i mars 2020 och är nu klart till största delen och hela sträckan mellan Luleå och Boden är därmed mötesfri. Ombyggnationen har gått snabbare än beräknat.

Trafikstörningar
Under färdigställandet i höst kan det komma att bli en del mindre trafikstörningar och det kan då periodvis råda begränsad framkomlighet. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.
Busstrafiken mellan Boden och Luleå kör i samma körfält som övrig trafik, därmed påverkas framkomligheten av ombyggnationen. Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Mer info om projeket:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/vi-bygger-och-forbattrar/vag-97-sunderbyn-savast-motesfri-vag/

Presskontakt Trafikverket:
Patrik Wihlzon
Projektledare
[email protected]
Direkt: 010 124 26 15

Trafikchef, Länstrafiken:
Malin Fältmark
[email protected]
Tel: 0926-756 97