Trafikstörningar: Hermelinsparken Linje 51, 53, 54 Information corona Väg 97 Boden-Luleå Linje 50
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikverket bygger om väg 97 mellan Södra Sunderbyn och Sävast till en mötesfri landsväg med mitträcke, för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Luleå och Boden.

Arbetet startade i mars 2020 och ska vara avslutat hösten 2022. Då kommer hela sträckan mellan Luleå och Boden vara mötesfri och få nya säkrare busshållplatser.

Trafikstörningar
Väg 97 ska vara öppen under hela byggtiden. Däremot kommer framkomligheten periodvis att vara begränsad på grund av avsmalnade körfält och nedsatt hastighet. Busstrafiken mellan Boden och Luleå kör i samma körfält som övrig trafik därmed påverkas framkomligheten med stor omfattning av ombyggnationen. Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Mer info om projeket:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/vi-bygger-och-forbattrar/vag-97-sunderbyn-savast-motesfri-vag/

Presskontakt Trafikverket:
Patrik Wihlzon
Projektledare
[email protected]
Direkt: 010 124 26 15

Trafikchef, Länstrafiken:
Malin Fältmark
[email protected]
Tel: 0926-756 97