Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Upphandling samhällsbetalda persontransporter Arjeplog och Gällivare

 

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande Samhällsbetalda persontransporter som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB. Transporterna avser i huvudsak särskilda persontransporter, dvs sjukresor, färdtjänst och serviceturer.
Kommuner som berörs är; Arjeplog och Gällivare.

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Visma Tendsign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 11 maj 2021.

Underlag Arjeplog

Förfrågningsunderlag Arjeplog hämtas i Visma Tendsign via denna länk >>

För hjälp/support av Visma Tendsign >>

Underlag Gällivare

Förfrågningsunderlag Gällivare hämtas i Visma Tendsign via denna länk >>

För hjälp/support av Visma Tendsign >>

Fler Notiser

Fler Notiser