Trafikstörningar: Linje 53 och 54 Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 21 Linje 31 Linje 32 Linje 241 Linje 242

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Upphandling samhällsbetalda persontransporter Arjeplog och Gällivare

 

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande Samhällsbetalda persontransporter som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB. Transporterna avser i huvudsak särskilda persontransporter, dvs sjukresor, färdtjänst och serviceturer.
Kommuner som berörs är; Arjeplog och Gällivare.

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Visma Tendsign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 11 maj 2021.

Underlag Arjeplog

Förfrågningsunderlag Arjeplog hämtas i Visma Tendsign via denna länk >>

För hjälp/support av Visma Tendsign >>

Underlag Gällivare

Förfrågningsunderlag Gällivare hämtas i Visma Tendsign via denna länk >>

För hjälp/support av Visma Tendsign >>

Fler Nyheter

Fler Nyheter