Trafikstörningar: Linje 53 och 54 Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 21 Linje 31 Linje 32 Linje 241 Linje 242

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Uppdaterad info Campus, Hedenbrovägen i Boden

Idag plockar Trafikverket och byggentreprenören bort busskurerna. Hållplatsstolpar sätts upp som tillfälliga hållplatser i området vid hållplats Campus Hedenbrovägen, Boden. Samtliga busslinjer som passerar byggområdet berörs. Vi ber våra resenärer att vara uppmärksamma på vilka påstigningsplatser som gäller under byggtiden.
https://ltnbd.se/wp-content/uploads/2019/09/750-hedenbrovagen-karta-2.jpg?t=5d84af6c636a9
Info om byggprojektet hittar du hos Trafikverket:

Fler Nyheter

Fler Nyheter