Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Uppdaterad info Campus, Hedenbrovägen i Boden

Idag plockar Trafikverket och byggentreprenören bort busskurerna. Hållplatsstolpar sätts upp som tillfälliga hållplatser i området vid hållplats Campus Hedenbrovägen, Boden. Samtliga busslinjer som passerar byggområdet berörs. Vi ber våra resenärer att vara uppmärksamma på vilka påstigningsplatser som gäller under byggtiden.
https://ltnbd.se/wp-content/uploads/2019/09/750-hedenbrovagen-karta-2.jpg?t=5d84af6c636a9
Info om byggprojektet hittar du hos Trafikverket:

Fler Nyheter

Fler Nyheter