Trafikstörningar: Linje 220, 221
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Fyll i ditt telefonnummer samt klicka på de turer du vill ha störningsinformation om via SMS.
Sidan sparar dina val automatiskt så du behöver inte göra något mer. Vi använder cookies för att sidan ska komma ihåg vad du valt om du behöver göra ändringar nästa gång du besöker sidan.

Vill du avregistrera din prenumeration eller ändra dina val – gå in på samma sätt som när du anmälde dig. Klicka bort de linjer du inte är intresserad eller alla de linjer du markerat så avslutas prenumerationen.

Telefonnummer: