Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 14

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikstörningar på linje 10

På grund av omfattande vägarbete på väg E10 mellan Lappeasuando och Svappavaara, i riktning mot Kiruna uppstår förseningar för linje 10 både i norr- och södergående turer. Vägarbetet förväntas pågå t o m 31 augusti.

Mer info om pågående vägarbeten hittar du på Trafikverkets hemsida >>

 

Fler Nyheter

Fler Nyheter