Trafikstörningar: Linje 53 och 54 Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 21 Linje 31 Linje 32 Linje 241 Linje 242

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikstörningar Älvsbyn

Under 2021-2022 kommer Trafikverket att bygga om delar av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan i centrala Älvsbyn, se bild nedan. Detta kommer att innebära störningar för busstrafiken under byggtiden.

Ombyggnadsarbetet av Nyvägen påbörjas i mitten av maj och beräknas pågå till mitten av juli. Under denna tid kommer Nyvägen att vara helt avstängd och den hållplats som finns där kommer inte att kunna användas.

Under perioden 17 maj – 19 juli kommer hållplatserna vid kommunhuset och Älvåkraskolan att vara avstängda pga. vägarbete.

Resenärer hänvisas under denna period till hållplatsen på Parkgatan alternativt Resecentrum.

Fler Nyheter

Fler Nyheter