Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikstöringar Kiruna

Mellan den 9/10-16/10 kan störningar förekomma på busstrafiken i centrum, detta p g a flytt av kulturbyggnader.

Fler Nyheter

Fler Nyheter