Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomledning linje 28/30 hållplats Lillån

Uppdatering, nytt preliminärt slutdatum.

Fr o m torsdag 3 mars t o m tisdag 30 juni angör linje 30 ej hållplats Lillån på grund av avstängning på Lulevägen (se karta nedan).
Omledning sker via Garnisonsgatan-Stationsgatan-Kungsgatan till/från Medborgarplatsen (samma körväg som linje 23).
Resenärer hänvisas under denna period till hållplats Nordpoolen.
Linje 28 avgång 14.30 och 16.20 från Luleå stannar på hållplats Nordpoolen för avstigning.

Fler Nyheter

Fler Nyheter