Trafikstörningar: Linje 53 och 54 Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 21 Linje 31 Linje 32 Linje 241 Linje 242

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning Stockbäcken Piteå L207

Turen med avgång 08.05 från Stockbäcken Norra tidigareläggs fr o m torsdag 9 januari till ny tid 08.00, samt efterföljande tider fram till Sjulnäs skola. Vänligen se din uppdaterade tidtabell här>>
Ändringen gäller linje 207, Stockbäcken Piteå.

Fler Nyheter

Fler Nyheter