Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning Stockbäcken Piteå L207

Turen med avgång 08.05 från Stockbäcken Norra tidigareläggs fr o m torsdag 9 januari till ny tid 08.00, samt efterföljande tider fram till Sjulnäs skola. Vänligen se din uppdaterade tidtabell här>>
Ändringen gäller linje 207, Stockbäcken Piteå.

Fler Nyheter

Fler Nyheter