Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning Norrfjärden – nya hållplatslägen

Från och med måndag 19 augusti 2019 angörs de nya hållplatslägena efter Norra Altervägen – vilka ersätter dagens hållplatser längsefter Håkansövägen/Porsnäsvägen.

Hållplatsen Norrfjärden kyrkan kommer fortsatt vara kvar i riktning mot Piteå och ny hållplats i riktning mot Luleå blir Norrfjärden Folkets hus.

Timglashållplatsen på Tullnäsvägen kommer ej att angöras längre från och med 19 augusti 2019.

Namn på de nya hållplatserna:
– N Altervägen Circle K
– N Altervägen Backgårdsvägen
– N Altervägen ICA
– N Altervägen Norrgården
– Norrfjärden Folkets Hus

Se karta nedan.
Berör linje 206, 209, 210 och 14.

Fler Nyheter

Fler Nyheter