Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 29 Linje 207 Linje 220

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning Norrfjärden – nya hållplatslägen

Från och med måndag 19 augusti 2019 angörs de nya hållplatslägena efter Norra Altervägen – vilka ersätter dagens hållplatser längsefter Håkansövägen/Porsnäsvägen.

Hållplatsen Norrfjärden kyrkan kommer fortsatt vara kvar i riktning mot Piteå och ny hållplats i riktning mot Luleå blir Norrfjärden Folkets hus.

Timglashållplatsen på Tullnäsvägen kommer ej att angöras längre från och med 19 augusti 2019.

Namn på de nya hållplatserna:
– N Altervägen Circle K
– N Altervägen Backgårdsvägen
– N Altervägen ICA
– N Altervägen Norrgården
– Norrfjärden Folkets Hus

Se karta nedan.
Berör linje 206, 209, 210 och 14.

Fler Nyheter

Fler Nyheter