Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning Måttsund 24/3 – 15/4

Långbackavägen i Måttsund är avstängd för genomfart från och med torsdag 24 mars och till och med fredag 15 april.
Linje 220 och 221 kör Måttsunds byaväg – Måttsundsvägen med de turer som ordinarie kör Långbackavägen.
Övriga turer kör som vanligt endast Måttsundsvägen.
Hållplats Måttsund skola utgår och resenärer hänvisas till Måttsundsvägen Östra. Hållplats Långbackavägen ersätts med tillfälliga hållplatser på Måttsunds byaväg.
– Se tillfällig körväg och hållplatser i karta nedan.

Fler Nyheter

Fler Nyheter