Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning Luleå Pride 2019

Med anledning av Prideparaden är Skeppsbrogatan avstängd för trafik mellan korsningen Rådstugatan och fram till Namnlösa gatan. Detta gör att bussarna ej kan angöra hållplatserna Norra Hamn, Hermelinsparken och Malmuddsviadukten lördagen den 15 juni mellan klockan 14.45 och 15.30.
Resenärer hänvisas under denna tidsperiod till Luleå Busstation.

Fler Nyheter

Fler Nyheter