Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning: linje 91 Narvik Storecenter

Pga vägarbete kan linje 91 ej angöra Narvik Storecenter under tiden 1-7 juli. Resenärer hänvisas till Narvik AMFI.

Fler Nyheter

Fler Nyheter