Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 29

Linje 29, avgång 15:30 från Boden Resecentrum, ankomsttid i Luleå senarelagd med 5 minuter till 16:35 på Luleå Busstation.

Fler Nyheter

Fler Nyheter