Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 265 Linje 422

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 29 Boden

Turen med avgång kl 15.30 från Boden Resecentrum tidigareläggs till kl 15.25.
Avgångstiderna på efterföljande hållplatser Medborgarplatsen, Brogatan och Campus tidigareläggs också med 5 minuter men ordinarie avgångstid från Garnis kl 15.45 kvarstår. OBS! Denna ändring gäller inte sommartidtabellen utan endast vår/hösttidtabellen.
Ändringen gäller linje 29 med start måndag 20/4.

Fler Nyheter

Fler Nyheter