Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 28 Luleå-Boden

Turen med avgång från Luleå 14:35 (via Luleå tekniska universitet) tidigareläggs till 14:30 fr o m måndag 17/12.
Gäller linje 28 Luleå-Boden. Tidtabellen på hemsida och i app uppdateras lördag.

Fler Nyheter

Fler Nyheter