Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 28 Luleå-Boden

Turen med avgång från Luleå 14:35 (via Luleå tekniska universitet) tidigareläggs till 14:30 fr o m måndag 17/12.
Gäller linje 28 Luleå-Boden. Tidtabellen på hemsida och i app uppdateras lördag.

Fler Notiser

Fler Notiser