Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 28, Boden

Linje 28 avgång kl 05:50 Boden Garnis:
Från och med måndag 13/5 tidigareläggs turen från Sävast Mandelvägen med två minuter, 06:15 istället för 06:17. Fram till Sunderby Sjukhus förlängs efterföljande tider.

Fler Nyheter

Fler Nyheter