Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 260

Turen 07.20 (skoldagar) från Boden Resecentrum senareläggs till 07.45 fr o m skolstart 9/1. Angör ej Niemisel affären.

Fler Nyheter

Fler Nyheter