Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 260 Niemisel

Avgången 07.10 från Niemisel tidigareläggs med 5 minuter fr o m måndag 30/9. Ny avgångstid 07.05. Gäller linje 260.

Fler Nyheter

Fler Nyheter