Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 260 Gunnarsbyn

Ny tur måndagar kl. 13:10 från Gunnarsbyn Älvskolan-Sörbyn.

Ny tur fredagar kl. 13:10 från Gunnarsbyn Älvskolan-Överstbyn-Lassbyn-Sundsnäs.

Gäller endast skoldagar. Se uppdaterad tidtabell fr o m lördag 16/11.

Fler Nyheter

Fler Nyheter