Trafikstörningar: Linje 53 och 54 Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 21 Linje 31 Linje 32 Linje 241 Linje 242

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 260 Gunnarsbyn

Ny tur måndagar kl. 13:10 från Gunnarsbyn Älvskolan-Sörbyn.

Ny tur fredagar kl. 13:10 från Gunnarsbyn Älvskolan-Överstbyn-Lassbyn-Sundsnäs.

Gäller endast skoldagar. Se uppdaterad tidtabell fr o m lördag 16/11.

Fler Nyheter

Fler Nyheter