Trafikstörningar: Linje 220, 221
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 260 avgång från Valvträsk 06:50

Avgångstiderna från Sörbyn och Sundsnäs är tidigarelagda med 5 minuter till 07:10 respektive, 07:13 fr o m 15/10.

Fler Nyheter

Fler Nyheter