Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 223

Fr o m måndag 14/5 trafikeras ej Örnabben pga vägskador.
Resenärer hänvisas tills vidare till korsningen Kroknäsvägen/Brändövägen.

När det är möjligt för bussen att trafikera Örnabben igen så återgår vi till ordinarie linjesträckning och går ut med ny information.

Fler Nyheter

Fler Nyheter