Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 209 Fällträsk

Avgång 07.05 från Fällträsk tidigareläggs med 5 minuter fr o m måndag 30/9, gäller även efterföljande hållplatser på turen. Gäller linje 209.

Fler Nyheter

Fler Nyheter