Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 201

På grund av vägskador kan linje 201 ej köra Höglandsnäsvägen och angöra hållplatserna Höglandsnäs Södra och Norra. Det är möjligt att kliva på vid korsningen Soldatvägen/utfarten E4 och även efter viadukten i korsningen Soldatvägen/Höglandsnäsvägen. Bussen angör hållplatser i Grundvik som vanligt.

När det är möjligt för bussen att trafikera Höglandsnäsvägen igen så återgår vi till ordinarie linjesträckning och går ut med ny information.

Fler Nyheter

Fler Nyheter