Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 18 Rosvik

Fr o m tisdag 7 januari, turen 06:35 från Piteå Älvdal sjukhus tidigarelägg med 5 minuter från Rosvik, avgång 07:10 från Rosvik ändras till 07:05 samt efterföljande hållplatser justeras med 5 minuter.

Fler Nyheter

Fler Nyheter