Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 265 Linje 422

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 18 Rosvik

Fr o m tisdag 7 januari, turen 06:35 från Piteå Älvdal sjukhus tidigarelägg med 5 minuter från Rosvik, avgång 07:10 från Rosvik ändras till 07:05 samt efterföljande hållplatser justeras med 5 minuter.

Fler Nyheter

Fler Nyheter