Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning linje 15 Råneå

Turen med avgång från Råneå-SUS 06:20 ändras till 06:10.
Turen 07:20 från Råneå, ankomsttiden i SUS ändras från 07:50 till 07:55.
Turen 06:50 från SUS-Råneå 06:50 ändas till 06:40.

Gäller linje 15 fr o m måndag 4/3.

Fler Nyheter

Fler Nyheter