Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning Kiruna – linje 50, 51, 52, 53, 501 och 502

Hållplatserna Kiruna Sjukhus och Församlingshemmet är fortsatt avstängda p g a vägarbete, gäller tills vidare.
Berörda linjer är 50, 51, 52, 53, 501 och 502.

Fler Nyheter

Fler Nyheter