Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning Hermelinsparken, Luleå

 

 

 

 

Under perioden vecka 19 fram till oktober/november är hållplats Hermelinsparken avstängd då arbete med att förnya fjärrvärmenätet i området pågår.
All av- och påstigning för samtliga bussturer sker vid Stadshuset. Se gul markering på kartbild.

Fler Nyheter

Fler Nyheter