Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning Hermelinsparken, Luleå

 

 

 

 

Under perioden vecka 19 fram till oktober/november är hållplats Hermelinsparken avstängd då arbete med att förnya fjärrvärmenätet i området pågår.
All av- och påstigning för samtliga bussturer sker vid Stadshuset. Se gul markering på kartbild.

Fler Nyheter

Fler Nyheter