Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning Haparanda, Stationsgatan

På grund av vägarbete kan busstrafiken ej angöra hållplatser efter Stationsgatan under perioden 3 juni till och med 11 augusti.
Resenärer hänvisas till hållplatser efter Västra Esplanaden.

Fler Nyheter

Fler Nyheter