Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning Gällivare sjukhus

Under veckorna 37, 38 och 39 kommer Länstrafikens bussar EJ att kunna angöra Gällivare Sjukhus entrén p g a beläggningsarbete.
Resenärer hänvisas till ny tillfällig hållplats enligt karta nedan.

Handikappbussar och taxibilar kommer som vanligt att kunna angöra entrén.

Fler Nyheter

Fler Nyheter