Trafikstörningar: Linje 53 och 54 Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 21 Linje 31 Linje 32 Linje 241 Linje 242

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning Boden linje 44, 241, 260 och 262:

Brogatan kommer fr o m onsdag 19/2 att vara avstängd för trafik på grund av en akut vattenläcka, i nuläget är det oklart hur länge. Under avstängningen kan bussarna inte angöra hållplats Strandplan.

Linje 241, 260 och 262 angör istället Medborgarplatsen.

Linje 44 angör inte hållplatserna Strandplan eller Brogatan utan kör via Garnisonsgatan till/från Resecentrum. Resenärer hänvisas till Resecentrum eller Nordpoolen.

Fler Nyheter

Fler Nyheter