Trafikstörningar: Linje 53 och 54 Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 21 Linje 31 Linje 32 Linje 241 Linje 242

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikomläggning 202, 228 och 260

Nedanstående trafikomläggningar gäller fr o m måndag 4/11:

Linje 260
Avgång 15.10 med start i Gunnarsbyn är tidigarelagd med 5 minuter från Sörbyn (15.25), samt efterföljande hållplatser.

Linje 228
Ny tidtabell med tidsjusteringar och utökade avgångar. Exempelvis avgår turen 14.40 från Råneå under ALLA skoldagar. Vänligen se den helt nya tidtabellen här samt i Reseplaneraren på webben och i appen.

Linje 202
Avgång 14.30 från Piteå älvdals sjukhus är tidigarelagd till 14.25. Påverkar även Strömbacka och busstationen. Denna tidtabell uppdateras under lördagen.

Fler Nyheter

Fler Nyheter