Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikinformation linje 21 och 242

På grund av vägarbete efter väg 94 mellan Vistträsk och Korsträsk kan förseningar uppstå.
Arbetet beräknas vara färdigt 27/9 kl 16.00.

Fler Nyheter

Fler Nyheter