Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikinfo Hedenbrovägen Boden

För att förbättra trafiksäkerheten kommer Trafikverket att bygga om busshållplatser och passager längs Hedenbrovägen i Boden.
I nuläget går det bra att nyttja hållplatserna på Campus, men vi ber våra resenärer att vara uppmärksamma på vilka påstigningsplatser som gäller under byggtiden. Mer info kring busstrafiken publiceras här på hemsidan och på Facebook under vecka 40.

Info om byggprojektet hittar du på Trafikverket hemsida >>

 

Fler Nyheter

Fler Nyheter