Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Trafikförändringar på linje 223, Luleå-Bensbyn-Brändön

Från den 6 oktober tidigareläggs turen 15.40 från Luleå till ny avgångstid 15.35, från Björkskatan 15.50.
Turen 16.25 från Brändön senareläggs till ny avgångstid 16.30 med motsvarande förskjutning efter linjen.

Fler Nyheter

Fler Nyheter