Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Resplus är möjligt tack vare en unik samverkan mellan i stort sett alla Sveriges trafikföretag. Vi samverkar inom en rad områden som syftar till att göra resan så enkel och smidig som möjligt för dig som resenär.
www.resplus.se

Planering
De olika företagens trafik samplaneras för att du som resenär ska få korta gångavstånd och lagom långa bytestider vid byten mellan tåg, buss och båt. Samtliga företag byter tidtabell vid samma datum. Detta är grundförutsättningarna för att Resplus ska fungera.

Information
Samverkan om information innebär att du som resenär genom ett samtal, en tidtabell eller en internetsökning får allsidig, objektiv och korrekt information om hela resan, inklusive byten.

Samtrafiken äger och förvaltar Riksdatabasen där Resplusresor med tåg, buss och båt för drygt 3 000 orter i hela landet ingår. Denna information används i tågoperatörernas informations- och bokningssystem samt i ett antal tryckta tidtabeller.

Biljett- och distributionssamverkan
Här samverkar trafikföretagen så att du i en beställning ska kunna köpa en genomgående biljett för hela resan, oavsett antal delsträckor. För att din resa ska vara enkel och smidig gäller samma regler om exempelvis familjeerbjudande, medföljande husdjur och åldersgränser för ungdomsrabatter oavsett vilka olika delsträckor och trafikföretag som kombineras ihop till en Resplusbiljett.

Kundservice vid bruten förbindelse
För att du ska få en trygg resa hela vägen fram till Resplusresans slutmål samverkar företagen även om förseningar uppstår eller trafik måste ställas in (så kallad bruten förbindelse). Med en Resplusbiljett i handen gäller samma regler för kundservice och ansvarsfördelning vid brutna förbindelser oavsett sträcka och trafikföretag.