Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Detta är en pågående tillgänglighetsredogörelse för vår webbplats och vår app. Här beskriver vi löpande vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att webbplatsen och vår app ska kunna förstås och hanteras av alla besökare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser och appar i offentlig sektor.

Redogörelse för webbplatsen

Tillgänglighet för ltnb.se

Länstrafiken i Norrbotten AB ansvarar för den här webbplatsen.
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda ltnbd.se och de tjänster och funktioner som finns på webbplatsen. Vi är medvetna om att det idag finns en del brister i tillgängligheten för en del användare. Här berättar vi vilka brister vi känner till och när vi planerar att åtgärda dem.
Du hittar även information hur du kan rapportera brister till oss.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vår kundservice tar emot dina frågor och synpunkter. Kan de inte hjälpa dig direkt, ser de till att din fråga kommer till de som har ansvar för webbplatsen.

Kontakta kundservice

Via den sidan kan kontakta oss på följande sätt:

 • Ringa 0771-100 110
 • Skicka in din synpunkt via digitalt kontaktformulär
 • Skicka ett brev till Länstrafiken Norrbotten

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, på deras webbplats.

Formulär för anmälan om bristande tillgänglighet | Digg (länk till extern webbplats)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Nedan beskriver vi de brister som vi känner till.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

Reseplanerare

Den nuvarande reseplaneraren har ett flertal nedslag som inte är tillgängligt. För att nämna några;

 • Expanderbara ytor inte uppmärkta, exempelvis “trafikslag”, “Via hållplats” och “Andra önskemål”.
 • Kontrasten på ramarna för inmatning fälten: “Via hållplats” är otillräcklig 1,38:1.
 • “Från och till” är otillräcklig 1,53:1.
 • De expanderbara ytorna går inte att nå med tangentbordet.
 • Länktexten ”Close” ligger utanför Reseplanerarens frame.
 • Det framgår inte heller i text vilka fält som är obligatoriska eller frivilliga.

Ett arbete med att ta fram en ny anpassad reseplanerare pågår som lanseras i samband med en ny webbplats.

Webshop

Den nuvarande webshopen har ett flertal nedslag som inte är tillgängligt. Nedan ses några av dem:

 • Texten har inte ett kontrastförhållande på minst 4,5:1 mot bakgrunden. För stor text (18 punkter, eller 14 punkter fetstil) är kravet 3:1.
 • Komponenter och grafiska element som förmedlar information har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande färger.
 • Titeln ”Webshop” beskriver inte sidans ämne eller syfte eftersom det är en inloggningssida.
 • Det framgår inte tydligt vilket element på sidan som har tangentbordsfokus.
 • Det huvudsakliga språket på sidan är inte maskinläsbart.
 • Sidan saknar språkkod.

Tillsammans med de fyra nordligaste länen pågår ett samverkansarbete att ta fram en ny webshop som byter namn till mina sidor och lanseras i slutet av 2023.

Dokument

Tidtabeller och andra dokument kan sakna titel som beskriver ämnet eller syftet. Innehåll kommer inte heller i en meningsfull logisk ordning oavsett på vilket sätt användaren tar del av innehållet. Prislistan är gjord som en datatabell, men saknar korrekt uppmärkta rubrikceller.

Oskäligt betungande anpassning

Länstrafiken Norrbotten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för de brister i ovanstående nämnt innehåll. Vi avser inte heller åtgärda dessa på nuvarande webbplats då vi är i uppbyggnadsfas av en ny webbplats med ambitionen att lansera innan slutet av 2023.

Så har vi testat webbplatsen

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har gjort en oberoende granskning av ltnbd.se. Utöver det har vi en självskattning (intern testning) av ltnbd.se.

Redogörelsen uppdaterades den 11 september 2023.

Redogörelse för appen

Vi jobbar för att vår app ska uppfylla lagkraven enligt WCAG (standard för tillgänglighet). Under 2023 lanserar vi en ny plattform för vår app enligt webbdirektivet. Detta avsnitt beskriver vilka brister det finns i apparnas tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem.

Plattformen för appen har testats genom en självskattning som har gjorts av Infospread Euro AB. Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA. Granskningen har skett genom en kombination av manuell utvärdering och automatisk utvärdering med hjälp av olika verktyg för att mäta tillgänglighet. Senaste bedömningen gjordes 2021-06-02.

Brister

Vår app följer delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar i apparna:

 • Appen kan idag endast användas i vertikalt läge.
 • Delar av appen är inte helt fungerande med hjälpmedel för synnedsättning, exempelvis skärmläsare eller verktyg för zoomning och förstorad text.
 • Vissa funktioner i appen kräver komplexa fingerrörelser, såsom swipe.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Tidtabeller för vår trafik

Du kan alltid få den information du efterfrågar när det gäller uppgifter om hur vår trafik körs genom att kontakta oss direkt på telefon till vår Kundservice 0771-110 100

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kartfunktioner

Appens kartfunktioner används ej för navigering, och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i andra delar av appen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Hittar du problem eller brister som vi inte har listat kan du kontakta oss. Vi uppskattar alla synpunkter som kan göra appen mer tillgänglig.
Rapportera brister i appens tillgänglighet till e-post: [email protected]

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, på deras webbplats.

Formulär för anmälan om bristande tillgänglighet | Digg (länk till extern webbplats)