Trafikstörningar: Linje 53 och 54 Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 21 Linje 31 Linje 32 Linje 241 Linje 242

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tidtabellsjusteringar linje 28

Avgång 05.00 från Boden Garnis tidigareläggs till avgång 04.50.

Avgång 16.30 från Boden Garnis tidigareläggs till 16.20, avgångstiden från Sunderby sjukhus är oförändrat 17.10.

Avgång 17.40 från Luleå Busstation senareläggs till 17.45.

Ändringarna gäller fr o m måndag 2 november.

Fler Nyheter

Fler Nyheter