Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tidtabellsjusteringar linje 28

Avgång 05.00 från Boden Garnis tidigareläggs till avgång 04.50.

Avgång 16.30 från Boden Garnis tidigareläggs till 16.20, avgångstiden från Sunderby sjukhus är oförändrat 17.10.

Avgång 17.40 från Luleå Busstation senareläggs till 17.45.

Ändringarna gäller fr o m måndag 2 november.

Fler Nyheter

Fler Nyheter