Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tidtabellsändring linje 28

Fr o m måndag 19 okt senareläggs avgångstiden 12:45 från Luleå Busstation till 12:50, oförändrad avgångstid 13:00 från Luleå tekniska universitet.

Fler Nyheter

Fler Nyheter