Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 265 Linje 422

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tidtabellsändring linje 28

Fr o m måndag 19 okt senareläggs avgångstiden 12:45 från Luleå Busstation till 12:50, oförändrad avgångstid 13:00 från Luleå tekniska universitet.

Fler Nyheter

Fler Nyheter