Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tidtabellsändring linje 242

Turen med start 07:00 i Bredsel tidigareläggs med 2 minuter till ny avgångstid 06:58.

Turen med start 07:25 från Älvsbyn Resecentrum får tidigarelagda avgångstider med 5 minuter från Manjärv och Vidsel.

Tidsjusteringar är gjorda även på eftermiddagsturerna. Vänligen se din tidtabell för ev uppdateringar. https://ltnbd.se/tidtabeller/

Tidtabellerna uppdateras på hemsida och i appen under lördag, och tidsjusteringarna gäller fr o m fr o m måndag 21/9.

Fler Nyheter

Fler Nyheter