Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 265 Linje 422

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tidtabellsändring linje 242

Turen med start 07:00 i Bredsel tidigareläggs med 2 minuter till ny avgångstid 06:58.

Turen med start 07:25 från Älvsbyn Resecentrum får tidigarelagda avgångstider med 5 minuter från Manjärv och Vidsel.

Tidsjusteringar är gjorda även på eftermiddagsturerna. Vänligen se din tidtabell för ev uppdateringar. https://ltnbd.se/tidtabeller/

Tidtabellerna uppdateras på hemsida och i appen under lördag, och tidsjusteringarna gäller fr o m fr o m måndag 21/9.

Fler Nyheter

Fler Nyheter