Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 265 Linje 422

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tidtabellsändring linje 228 Forshed-Vitå-Råneå

Uppmärksamma framförallt att avgångstider på morgonen är tidigarelagd med 5 minuter från Avafors, Vitåfors, Vitå och Högsön.
Tidtabellsändringen gäller linje 228 Forshed-Vitå-Råneå fr o m måndag 9/9.
Vänligen se ändringar för din hållplats i uppdaterad pdf-tidtabell här >>
Reseplaneraren och app uppdateras senast måndag. 

Fler Nyheter

Fler Nyheter