Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tidtabellsändring linje 228 Forshed-Vitå-Råneå

Uppmärksamma framförallt att avgångstider på morgonen är tidigarelagd med 5 minuter från Avafors, Vitåfors, Vitå och Högsön.
Tidtabellsändringen gäller linje 228 Forshed-Vitå-Råneå fr o m måndag 9/9.
Vänligen se ändringar för din hållplats i uppdaterad pdf-tidtabell här >>
Reseplaneraren och app uppdateras senast måndag. 

Fler Nyheter

Fler Nyheter