Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tidtabellsändring linje 228 Forshed-Vitå-Råneå

Uppmärksamma framförallt att avgångstider på morgonen är tidigarelagd med 5 minuter från Avafors, Vitåfors, Vitå och Högsön.
Tidtabellsändringen gäller linje 228 Forshed-Vitå-Råneå fr o m måndag 9/9.
Vänligen se ändringar för din hållplats i uppdaterad pdf-tidtabell här >>
Reseplaneraren och app uppdateras senast måndag. 

Fler Nyheter

Fler Nyheter