Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

I tidtabellen förekommer en del förkortningar. Här ser du vad de betyder:

Hfr – Helgfri dag
Dagl – Dagligen
M – Måndag
Ti – Tisdag
O – Onsdag
To – Torsdag
F – Fredag
L – Lördag
Sohd – Sön- och helgdag
S – Söndag
a) – Angör hållplatsen men stannar endast för avstigande
p) – Angör hållplatsen men stannar endast för påstigande
I – Bussen stannar inte eller går annan väg
X – Bussen stannar för av- och påstigning
Skold – Skoldagar
Anmärkningar: Märkt med siffra eller bokstav. Förklaring till anmärkningar finns i nedre delen av tidtabellen