Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

I tidtabellen förekommer en del förkortningar. Här ser du vad de betyder:

Hfr – Helgfri dag
Dagl – Dagligen
M – Måndag
Ti – Tisdag
O – Onsdag
To – Torsdag
F – Fredag
L – Lördag
Sohd – Sön- och helgdag
S – Söndag
a) – Angör hållplatsen men stannar endast för avstigande
p) – Angör hållplatsen men stannar endast för påstigande
I – Bussen stannar inte eller går annan väg
X – Bussen stannar för av- och påstigning
Skold – Skoldagar
Anmärkningar: Märkt med siffra eller bokstav. Förklaring till anmärkningar finns i nedre delen av tidtabellen