Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Tidtabelländring linje 28

Avgång 05:55 från Luleå Busstation tidigareläggs med fem minuter från hållplats Malmuddsviadukten till Norra Sunderbyn. Gäller för linje 28 fr o m måndag 21 dec.

Fler Nyheter

Fler Nyheter