Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Här hittar du fjolårets biljettprislistor för dina deklarationsuppgifter.

Prislistor år 2022
Prislista (reslängd, antal km)
Prislista (ort till ort)

Fjällinje – linje 91 år 2022
Prislista Fjällinje 91 (reslängd, antal km)
Prislista Fjällinje 91 (ort till ort)

Fjällinje – linje 93 år 2022
Prislista Fjällinje 93 (reslängd, antal km)
Prislista Fjällinje 93 (ort till ort)

Fjällinje – linje 94 år 2022
Prislista Fjällinje 94 (reslängd, antal km)
Prislista Fjällinje 94 (ort till ort)

Norrlandsresan år 2022
Prislista Norrlandsresan (reslängd, antal km) 2022
Enkelprislista Norrlandsresan (ort till ort) 2022

Prislistor år 2021
Prislista (reslängd, antal km)
Enkelprislista (ort till ort)

Fjällinje – linje 91 år 2021
Prislista (linje 91)
Prislista ort till ort (linje 91)

Fjällinje – linje 93 år 2021
Prislista (linje 93)
Prislista ort till ort (linje 93)

Fjällinje – linje 94 år 2021
Prislista (linje 94)
Prislista ort till ort (linje 94)

Norrlandsresan år 2021
Prislista Norrlandsresan (reslängd, antal km)
Enkelprislista Norrlandsresan (ort till ort)

år 2020 
Prislista fr o m 2020-11-01 (reslängd, antal km)
Enkelprislista fr o m 2020-11-01 (ort till ort)
Prislista fr o m 2020-01-01 (reslängd, antal km)
Enkelprislista fr o m 2020-01-01 (ort till ort)

år 2019
Prislista fr o m 2019-01-01 (reslängd antal km)
Enkelprislista fr o m 2019-01-01 ort till ort

år 2018
Prislista fr o m 2018-01-01 (reslängd, antal km)
Enkelprislista fr o m 2018-01-01 ort till ort

Fjällinje – nr 91
år 2019
Enkelprislista fr o m 2019-01-01 L91 (ort till ort)
Prislista fr o m 2019-01-01 L91 (reslängd, antal km)

Fjällinje – nr 93
år 2019

Enkelprislista fr o m 2019-01-01 L93 (ort till ort)
Prislista fr o m 2019-01-01 L93 (reslängd, antal km)

Fjällinje – nr 94
år 2019
Enkelprislista fr o m 2019-01-01 L94 (ort till ort)
Prislista fr o m 2019-01-01 L94 (reslängd, antal km)

Norrlandsresan
år 2021
Prislista Norrlandsresan (reslängd, antal km)
Enkelprislista Norrlandsresan (ort till ort)

Norrlandsresan
år 2018
Enkelprislista Norrlandsresan fr o m 2018-08-20 (ort till ort)
Prislista Norrlandsresan fr o m 2018-08-20

Norrlandsresan
år 2017/2018
Prislista Norrlandsresan fr o m 2017-08-21 (ort till ort)
Prislista Norrlandsresan fr o m 2017-08-21