Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Här hittar du fjolårets biljettprislistor för dina deklarationsuppgifter.

Fjällinje – linje 93 år 2022
Prislista Fjällinje 93 (reslängd, antal km)
Prislista Fjällinje 93 (ort till ort)

år 2021
Prislista (reslängd, antal km)
Enkelprislista (ort till ort)

Fjällinje – linje 91 år 2021
Prislista (linje 91)
Prislista ort till ort (linje 91)

Fjällinje – linje 93 år 2021
Prislista (linje 93)
Prislista ort till ort (linje 93)

Fjällinje – linje 94 år 2021
Prislista (linje 94)
Prislista ort till ort (linje 94)

Norrlandsresan år 2021
Prislista Norrlandsresan (reslängd, antal km)
Enkelprislista Norrlandsresan (ort till ort)

år 2020 
Prislista fr o m 2020-11-01 (reslängd, antal km)
Enkelprislista fr o m 2020-11-01 (ort till ort)
Prislista fr o m 2020-01-01 (reslängd, antal km)
Enkelprislista fr o m 2020-01-01 (ort till ort)

år 2019
Prislista fr o m 2019-01-01 (reslängd antal km)
Enkelprislista fr o m 2019-01-01 ort till ort

år 2018
Prislista fr o m 2018-01-01 (reslängd, antal km)
Enkelprislista fr o m 2018-01-01 ort till ort

Fjällinje – nr 91
år 2019
Enkelprislista fr o m 2019-01-01 L91 (ort till ort)
Prislista fr o m 2019-01-01 L91 (reslängd, antal km)

Fjällinje – nr 93
år 2019

Enkelprislista fr o m 2019-01-01 L93 (ort till ort)
Prislista fr o m 2019-01-01 L93 (reslängd, antal km)

Fjällinje – nr 94
år 2019
Enkelprislista fr o m 2019-01-01 L94 (ort till ort)
Prislista fr o m 2019-01-01 L94 (reslängd, antal km)

Norrlandsresan
år 2021
Prislista Norrlandsresan (reslängd, antal km)
Enkelprislista Norrlandsresan (ort till ort)

Norrlandsresan
år 2018
Enkelprislista Norrlandsresan fr o m 2018-08-20 (ort till ort)
Prislista Norrlandsresan fr o m 2018-08-20

Norrlandsresan
år 2017/2018
Prislista Norrlandsresan fr o m 2017-08-21 (ort till ort)
Prislista Norrlandsresan fr o m 2017-08-21