Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Företagskortet är ett tryggt, bekvämt och kostnadseffektivt sätt att resa i tjänsten.
Rabatterade biljettpriser, obegränsat antal resor individuellt eller i grupp samt månatlig specificerad faktura till företaget. Kan det bli enklare?

Vi har gjort det lätt att mötas i jobbet, oavsett avstånd. När du behöver träffas ansikte mot ansikte är Företagskortet ett enkelt och prisvärt alternativ. Företagskortet betalar resan om någon på firman ska resa till sammanträde, konferens eller
utbildning. Ta bussen och åk på kortet! Enkelt både för den som åker och för den som tar emot fakturan.

Ett kort med stora möjligheter och små bekymmer.

  • Resenären slipper hålla reda på rekvisitioner,vouchers och lösa biljetter utan kan istället koncentrera sig på affärerna. Dessutom kan tiden på bussen utnyttjas för arbete.
  • Företagets administratör får en enda specificerad samlingsfaktura varje månad, där det tydligt framgår kortets tillhörighet, hur många som åkt, vart resan gått, tidpunkt samt hur mycket varje resa kostat.
  • Varje resa med Länstrafiken minskar markant belastningen på vår miljö, jämfört med bil.
  • Resande med Länstrafiken är betydligt säkrare än bil, MC etc.

Leveransvillkor

Att skaffa Företagskort kostar lika lite som att gå till busshållplatsen.
Företagskortet kostar ingenting att skaffa, och inte heller en krona förrän kortet används. En resa med Länstrafiken kostar ca en tredjedel i jämförelse med andra transportsätt. Efter inkommen beställning gör Länstrafiken en kreditbedömning av företaget. Två exemplar av avtalet i original samt det av företaget ifyllda beställningsformuläret upprättas. Därefter produceras Företagskort i det antal som angivits i beställningen.

Avtal, beställningsformulär och företagskort levereras per post för underskrift och kvittens.

Länstrafiken emotser ett underskrivet avtal och ett kvitterat beställningsformulär i retur på nedanstående adress:
Länstrafiken i Norrbotten
Box 183
956 23 Överkalix

Vill du börja resa billigare och samtidigt få bättre kontroll över kostnaderna?
Ring Länstrafiken på telefon 0771-100 110 eller skicka e-post till [email protected] så får du svar på dina frågor.

Beställning, företagskort

  • Uppgifter för fakturering

  • Leveransadress

  • Samtycke