Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 14

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Rabattkort – för dig som reser ofta

Rabattkort finns i 10, 20 eller 40 resor. Du får 10, 20 och 40 % rabatt på de olika alternativen. 10 och 20 resor finns även för skolungdom (7-19 år) och då åker du till halva vuxenpriset. För ungdom (20 – 25 år) och senior ( 65+) finns också 10 och 20 resor. Ungdomsrabatten och seniorrabatten är 25 % av ordinarie pris. Kortet går även att använda som gruppbiljett.

Periodkort – för dig som reser nästan varje dag

Periodkort köper du för en viss ressträcka eller för resor i hela länet. Du åker obegränsat antal gånger under en 30-dagarsperiod från första resdagen. Periodkortet kan användas av flera personer, men bara av en person per restillfälle. Periodkortet gäller även ombord på Norrtåg.

Länskortet – för dig som reser över hela Norrbotten

Med Länskortet kan du resa på våra bussar i hela linjenätet i Norrbotten. Du åker obegränsat antal resor under 30 dagar från första resdagen. Länskortet kan användas av flera personer, men bara av en person per restillfälle.

Studentkort – för dig som pluggar vid Luleå tekniska universitet

Du som är student vid Luleå tekniska universitet och är folkbokförd i Haparanda, Boden, Kalix, Luleå, Piteå, Älvsbyn, Överkalix eller Övertorneå, kan köpa 40-resors busskort på valfri sträcka inom hemkommunen som har förbindelse med Luleå tekniska universitet. Du betalar halva priset av ordinarie 40-resors busskort. Busskorten köper du på Luleå tekniska universitet, Service Point i B-huset.

Företagskonto – ersätter tidigare Företagskorten

Under hösten lanserar vi Företagskonto för dig som reser i tjänsten. Digitala biljetter ersätter företagskorten i plast. Åk med appen på bussen eller tåget. Läs mer här >>

Res med barn

Två barn under sju år åker gratis tillsammans med betalande resenär. Om fler än två barn medföljer, betalas skolungdomsbiljett för dessa. Detsamma gäller barn under sju år som åker ensam.

Bra att veta om ditt busskort

Busskortet är avgiftsfritt.

Giltighetstid (gäller alla produkter från 2020-01-01)
Enkelbiljett: Förköpta enkelbiljetter är giltiga i sex månader från inköpsdatum. Är kortet inte använt inom sex månader förfaller resan.
Rabattkort: Giltighetstiden för kortet är tolv månader efter första resan. Första resan måste göras inom sex månader från inköpsdatum. Efter sex månader förfaller resorna om dessa inte är påbörjade.
Periodkort: Perioden måste aktiveras inom sex månader från köpdatum, annars förfaller produkten.

Inlösen
Insatta pengar på kortets reskassa återbetalas endast om särskilda skäl föreligger. Vi tar ut en administrativ avgift på 25 % av kvarvarande värde. Reskassan kan endast användas för köp av bussresor eller för att ladda kortet med rabatt- eller periodresor.

Kortfel
Vid kortfel utan åverkan kan du byta ut ditt kort på närmaste busstation. Om du inte kan besöka en busstation skickar du in kortet till Länstrafiken, Box 183, 95623 Överkalix. När kortet reparerats returneras/återlämnas det till dig.

Spärra kortet
Om du förlorat ditt busskort och vill spärra det, vänd dig till Länstrafiken Norrbotten på tel. 0926-756 80. För att spärra kortet måste kortet vara registrerat eller så ska du kunna uppvisa kvitto från uppvärderingen. Vid överföring av värde till nytt kort anses det gamla kortet förbrukat. Att spärra kortet tar 24 timmar från anmälan.

Borttappat kort
Ersätts inte. Vid uppvisande av uppvärderingskvitto eller om kortet är registrerat kan pengarna på det borttappade kortet flyttas till nytt kort. Det gamla kortet anses då förbrukat.

Upphittat kort
Återfås på försäljningsstället mot uppvisande av senaste uppvärderingskvitto. Upphittat kort returneras till registrerad kund.

Skolkort

Trasigt skolkort
Föraren tar hand om det trasiga kortet och utfärdar ett färdbevis som gäller i 10 dagar. Kortet skickas till Länstrafiken som utfärdar ett nytt. Alternativt får eleven vända sig till skolan för att få ett tillfälligt färdbevis.

Borttappat skolkort
Eleven vänder sig till skolan.
Gäller det Luleå kommun går man in på deras hemsida och anmäler detta:
https://www.lulea.se/utbildning–forskola/skolskjuts-busskort/anmal-skadat-borttappat-busskort-lanstrafiken.html?qs=borttappat%20busskort