Trafikstörningar: Linje 53 och 54 Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 21 Linje 31 Linje 32 Linje 241 Linje 242

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

En Reskassa innebär att du sätter in pengar på ditt busskort och använder dem där (istället för kontanter) för att köpa biljett på bussen. Du kan ladda Reskassan med minst 100 kronor och max 4 000 kronor. Du kan ladda ditt kort antingen på en busstation eller ombord på bussen.

  • Du kan använda Reskassan både för resor med Länstrafiken och med tätortstrafikföretag i Norrbotten.
  • Du kan använda Reskassan för resor över länsgränsen. Då får du 15 % rabatt på din enkelresa.
  • Du kan också använda Reskassan för köp av resor på Norrtåg (utan rabatt).
  • Det är möjligt att ha flera olika produkter på samma busskort.
  • Återbetalning av Reskassan medges endast när särskilda skäl föreligger. En administrativ avgift på 25 % av kvarvarande värde tas ut.