Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

En Reskassa innebär att du sätter in pengar på ditt busskort och använder dem där (istället för kontanter) för att köpa biljett på bussen. Du kan ladda Reskassan med minst 100 kronor och max 4 000 kronor. Du kan ladda ditt kort antingen på en busstation eller ombord på bussen.

  • Du kan använda Reskassan både för resor med Länstrafiken och med tätortstrafikföretag i Norrbotten.
  • Du kan använda Reskassan för resor över länsgränsen. Då får du 15 % rabatt på din enkelresa.
  • Du kan också använda Reskassan för köp av resor på Norrtåg (utan rabatt).
  • Det är möjligt att ha flera olika produkter på samma busskort.
  • Återbetalning av Reskassan medges endast när särskilda skäl föreligger. En administrativ avgift på 25 % av kvarvarande värde tas ut.